Hiếu Văn Vương (chữ Hán:孝文王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa
  1. Chiến Quốc Tần Hiếu Văn vương (còn gọi tắt là Hiếu Vương, trước kia từng làm An Quốc Hiếu Văn Quân)
  2. Tây Hán Đại Hiếu Văn Vương Lưu Hằng (sau đăng cơ trở thành Hán Văn Đế)
  3. Việt Nam Quảng Nam quốc Nguyễn Hiếu Văn vương (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiển Mô Quang Liệt Ôn Cung Minh Duệ Dực Thiện Tuy Du Hiếu Văn Vương, đến khi vua Gia Long đăng cơ cũng dựa theo thụy hiệu này mà truy tôn thành Hiếu Văn Đế, thụy hiệu thực tế là Đại Đô Thống Trấn Nam Phương Thống Quốc Chính Dực Thiện Tuy Du Thụy Dương Vương)

Xem thêm

sửa