Hiếu Vũ đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hiếu Vũ Đế)

Hiếu Vũ Đế (chữ Hán: 孝武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa