Hiếu tần Kim thị

Hiếu tần Kim thị (孝嬪 金氏, ? - 1454) là phi tần của Triều Tiên Thái Tông, mẹ của Kính Ninh quân.

Ban đầu là thị nữ hầu hạ Thần Đức Vương hậu Khương thị khi còn tại tư phủ, sau Khương thị nhập cung làm vương phi, Kim thị cũng nhập cung làm cung nữ. Hạ sinh Kính Ninh quân (敬寧君) Lý Phi (李裶), sắc phong làm Hiếu Thuận Cung chúa (孝順宮主) năm 1401 khi Thái Tông lên ngôi. Thời Cao Tông truy tặng Chính nhất phẩm Tần, mỹ hiệu Hiếu (敬), gọi là Hiếu tần (孝嬪). Mộ phần tại thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi.

Gia quyếnSửa đổi

Trong văn hóa đại chúngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi