Hiển Tông

trang định hướng Wikimedia

Hiển Tông (chữ Hán: 顯宗) là miếu hiệu của một số vị vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung QuốcTriều Tiên, ngoài ra Hiển Tông cũng là đế hiệu của một vị Thiên Hoàng Nhật Bản. Cần phân biệt Hiển Tông với các miếu hiệu khác như là Hiến Tông, Hiển TổHiến Tổ.

Việt Nam sửa

Truy tôn sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Nhật Bản sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa