Hiện tượng hỗ cảm

Hiện tượng hỗ cảm là hiện tượng khi cường độ dòng điện chạy trong các mạch biến đổi thì từ trường do mỗi mạch sinh ra và gửi qua diện tích của mạch kia sẽ thay đổi theo. Kết quả là trong các mạch đều xuất hiện dòng điện cảm ứng. Các dòng điện cảm ứng đó gọi là các dòng điện hỗ cảm.

Hiện tượngSửa đổi

 
Hiện tượng hỗ cảm

Giả sử có 2 mạch điện kín    đặt cạnh nhau trong đó các dòng điện cường độ    chạy qua (hình).

Suất điện động hỗ cảm. Độ hỗ cảmSửa đổi

Suất điện động gây ra dòng điện hỗ cảm được gọi là suất điện động hỗ cảm. Công thức của nó cũng tuân theo định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ, nghĩa là:

 

Với   là từ thông gửi qua mạch điện   hoặc   mà ta xét.

Trong công thức:

 

Thì   là từ thông do dòng   sinh ra và gửi qua diện tích của mạch  

Còn   là một hệ số tỉ lệ, gọi là độ hỗ cảm của hai mạch   

So sánh các công thức, ta nhận thấy rằng: độ hỗ cảm M có cùng đơn vị như độ tự cảm L, nghĩa là cũng được tính ra Henry.

Ứng dụngSửa đổi

Hiện tượng hỗ cảm được ứng dụng để chế tạo máy biến thế. Ðó là một dụng cụ rất quan trọng trong kỹ thuật điện. Ngoài ra còn ứng dụng trong phát thanh, truyền hình qua không gian...

Tham khảoSửa đổi