Hiệp ước Versailles (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hòa ước Versailles đề cập đến hiệp ước hòa bình năm 1919 chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Hiệp ước Versailles cũng có thể là:

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi