Hiệp hội Thể thao Trí tuệ Quốc tế

Hiệp hội Thể thao Trí tuệ Quốc tế (Tiếng Anh: International Mind Sports Association hoặc IMSA) là hiệp hội của các Liên đoàn quốc tế Bridge, Cờ vua, Cờ đam, Cờ vây, Cờ tướng, Mạt chượcTrò chơi bài, cụ thể là Liên đoàn Bridge Thế giới (WBF), Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE), Liên đoàn Cờ đam Thế giới (FMJD), Liên đoàn cờ vây quốc tế (IGF), Liên đoàn cờ tướng thế giới (WXF), Liên đoàn Mạt chược quốc tế (MIL) và Liên đoàn Trò chơi bài quốc tế (FCG). IMSA là thành viên của SportAccord (tên chính thức là Hiệp hội Liên đoàn Thể thao Quốc tế) và được thành lập ngày 19 tháng 4 năm 2005 trong Đại hội đồng GAISF. IMSA có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Logo của Hiệp hội Thể thao Trí tuệ Quốc tế

Thành viên sửa

Tính đến năm 2018 Hiệp hội Thể thao Trí tuệ Quốc tế có 7 thành viên bao gồm:

Môn Cơ quan Thành viên
Cờ vua Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) 2005
Cờ đam Liên đoàn Cờ đam Quốc tế 2005
Cờ vây Liên đoàn Cờ vây quốc tế 2005
Bridge Liên đoàn Bridge thế giới 2005
Cờ tướng Liên đoàn Cờ tướng thế giới 2015
Mạt chược Liên đoàn Mạt chược quốc tế 2017
Trò chơi bài Liên đoàn Trò chơi bài quốc tế 2018

[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “History | Uniting six federations of the traditional mind sports: Chess, Bridge, Draughts, Go and Xiangqi with over 400 National Associations and close to 500 million players”. www.imsaworld.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2017.