Hiệp hội cải thiện tiêu cực thế giới và Liên minh xã khu châu Phi

Cờ của HCTT năm 1920.

Hiệp hội phổ biến phát triển thế giới và Liên minh những người cộng sản chủ nghĩa châu Phi (HCTT (tiếng Việt) hay UNIA (Anh văn)) là một cơ quan quốc tế đãi ngộ được thiết lập bởi sáng kiến của Marcus GarveyKingston, Jamaica năm 1914. Tổ chức theo chủ nghĩa Hòa Phi có khẩu hiệu "Một Thượng đế, một Mục tiêu, Một Vận mệnh". Tổ chức này cũng được biết đến bởi các cơ quan kiểm duyệt HCTT-ACL hoặc HCTT.

Xem thêmSửa đổi

ReferenciesSửa đổi