Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc


Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc (hay Hiệp hội Trực Quan Trung Quốc) được thành lập vào năm 1985, là một nhóm chuyên nghiệp do Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số nghệ sĩ truyền hình quốc gia đứng đầu. Đây là một cầu nối và liên kết giữa đảng và chính phủ để kết nối với ngành công nghiệp truyền hình. Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc là thành viên của Liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc [1].

Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
中国电视艺术家协会
Tên viết tắtCTAA
Thành lậptháng 5 năm 1985; 37 năm trước (1985-05)
LoạiNhóm
Trụ sở chínhBắc Kinh,  Trung Quốc
Hồ Chiêm Phàm (Chủ tịch)
Nhân vật chính
Hồ Chiêm Phàm (Chủ tịch)
Trang webhttp://www.ctaa.org.cn

Thành viênSửa đổi

Chủ tịchSửa đổi

Kim Chiếu (Chủ tịch đầu tiên)

Dương Vĩ Quang (Chủ tịch đời thứ 2,3), Chủ tịch danh dự đời thứ 4,5

Triệu Hóa Dũng (Chủ tịch đời thứ 4, 5), Chủ tịch danh dự đời thứ 5

Hồ Chiêm Phàm

Phó chủ tịchSửa đổi

Triệu Tầm (Phó chủ tịch điều hành đầu tiên)

Vu Quảng Hoa (Phó chủ tịch điều hành đời thứ 2)

Nguyễn Nhược Lâm    

Uông Tiểu Vi    

Trần Kiệt

Lâm Thần Phu 

Kim Chiêu

Châu Lan Kì Kì Kha

Đái Lâm Phong

Lô Tử Quý   

Lưu Địch Nhất

Tô Tử Long 

Trương Thiệu Lâm 

Thịnh Trọng Khánh

Chu Vịnh Lôi

Lý Hiểu Phong    

Lý Hưng Quốc 

Trương Hiểu Ái    

Trương Hoành Sâm

Chu Chấn Thiên    

Triệu Hóa Dũng

Đường Quốc Cường

Lê Minh (Thường trú)

Lý Kinh Thịnh

Chu Lị

Hồ Mai

Hồ Ân

Lê Thụy Cương

Ngụy Văn Bân

Trương Hiển (Thường trú), Tổng thư ký đời thứ 5   

Vạn Khắc  

Mã Duy Can

Trần Hoa

Âu Dương Thường Lâm   

Triệu Đa Giai

Trình Úy Đông  

Cừu Tân

Bốc Vũ  

Vương Lệ Bình 

Vương Phúc Báo 

Mao Vũ   

Lữ Hoán Bân 

Chu Đồng

Mưu Phong Kinh

Lý Âu Bân

Lý Xuân Lương

Lâm Vĩnh Kiện

Hồ Chánh Vinh

Cao Mãn Đường

Thành viênSửa đổi

Thế hệ thứ 3Sửa đổi

Tên Giới tính Quốc gia Ngày sinh Đảng phái Bằng cấp Đơn vị công tác và vị trí Chức danh chuyên nghiệp
Chu Vịnh Lôi Nam Trung Quốc Tháng 7 năm 1964 Đảng Cộng sản Trung Quốc Đại học Chủ tịch Shanghai Wenguang News Media Group Giám đốc biên tập
Lý Hiểu Phong Nam Trung Quốc Tháng 7 năm 1952 Đảng Cộng sản Trung Quốc Đại học Chủ tịch và Giám đốc Đài truyền hình Trùng Khánh Biên tập cấp cao
Lý Hưng Quốc Nam Mãn Châu Tháng 8 năm 1954 Đảng Công sản Trung Quốc Oomoto Trưởng Khoa Nghệ thuật Học viện Phát Thanh Bắc Kinh Giáo sư
Dương Vĩ Quang Nam Trung Quốc Tháng 11 năm 1935 Đảng Công sản Trung Quốc Cử nhân Chủ tịch Biên tập cấp cao
Trương Hiểu Ái Nữ Trung Quốc 46, 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc Oomoto Tổng biên tập của Đài truyền hình Bắc Kinh Biên tập cấp cao
Trương Hoành Sâm Nam Trung Quốc Tháng 8 năm 1964 Đảng Cộng sản Trung Quốc Cao đẳng Phó giám đốc Biên kịch cấp quốc gia
Trương Thiệu Lâm Nam Trung Quốc Tháng 6 năm 1949 Đảng cộng sản Trung Quốc Trung học cơ sở Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc Đạo diễn cấp quốc gia
Chu Chấn Thiên Nam Trung Quốc Tháng 4 năm 1946 Đảng cộng sản Trung Quốc Cao đẳng Chủ nhiệm Trung tâm nghệ thuật Hải Chính Biên kịch cấp quốc gia
Triệu Hóa Dũng Nam Trung Quốc Tháng 12 năm 1948 Đảng cộng sản Trung Quốc Sau Đại học Giám đốc đài CCTV Biên tập cấp cao
Đường Quốc Cường Nam Trung Quốc Tháng 5 năm 1952 Đảng cộng sản Trung Quốc Cao đẳng Diễn viên Nhà hát quốc gia Trung Quốc Diễn viên cấp quốc gia hạng nhất
Lê Minh Nam Trung Quốc Tháng 12 năm 1950 Đảng cộng sản Trung Quốc Đại Học Thư ký

Hội đồng quản trị lần thứ nhấtSửa đổi

Thành viênSửa đổi

Đinh Lãng, Đinh Nghĩa Dân, Đinh Đạo Hi, Điêu Trạch Tân, Vu Tân, Mã Hi Lân, Phương Kiệt, Vương Lực Diệp, Vương Trì Đào, Vương Phù Lâm, Vương Minh Đường, Vương Nhạc Quân, Vương Thụ Nguyên, Vương Căn Vượng, Vương Duy Siêu, Ngưu Bôn, Đặng Sinh Tài, Ngải Hưng, Thạch Côn, Lô Tử Quý, Điền Thành Nhân, Sử Tiễn Phàm, Lưu Sí, Lưu Sùng Trí, Hứa Hoan Tử, Hứa Bá Nhiên, Khúc Quý Niên, Chu Hán Sinh, Chu Quang Diệu, Chu Đức Hân, Nhâm Viễn, Nhâm Hào, Nguyễn Nhược Lâm, Tôn Chu, Uông Tiểu Vi, Uông Tuế Hàn, Mẫn Tông Tứ, Thúc Nhất Đức, Lý Vân Trụ, Lý Hoành Lâm, Lý Thanh Điền, Lý Quốc Kinh, Lý Quế Cần, Lý Thuấn Tài, Tiêu Hùng (nữ), Ngô Phan, Ngô Văn Trung, Đông Vi, Trâu Phàm Dương, Trần Kiệt, Trần Canh, Trần Phương Thụ, Trần Tiên Tự, Trần Chí Ngang, Trần Bỉnh Ngũ, Trần Thiệu Nghiệp, Trần Đống Lương, Trịnh Lễ Tân, Vũ Tử Phương, Lâm Thanh, Lâm Thần Phu, Lâm Kiến Trung, Quả Thanh, Minh Mã Tài Nhân, La Tiệp, Chu Phong, Kim Chiêu, Kim Chiếu, Kim Nãi Thiên, Kim Quang Hiến, Kim Mẫn Tiệp, Mạnh Khải Dữ, Trương Qua, Trương Đại Quang, Trương Mộc Quý, Trương Quang Chiếu, Trương Minh Kiếm, Trương Kiến Đường, Hồng Dân Sinh, Chúc Hi Quyên, Triệu Tầm, Hồ Húc, Hồ Đại Sở, Hồ Liên Thúy, Tường Hồng, Đoàn Mai, Nhiêu Quan Thánh, Du Vĩ, Cao Kiện Khang, Đường Chân, Châu Lan Kì Kì Kha, Hạ Xuyên, Yến Đường, Từ Chí, Từ Gia Sát, Từ Tuệ Chinh, Tào Huệ, Hoàng Duẫn, Hoàng Chuẩn, Hoàng Ích Thấu, Thôi Tuấn Ba, Lỗ Mãng, Lỗ Tiểu Uy, Ngôi Vũ

Hội đồng quản trị lần thứ haiSửa đổi

Thành viênSửa đổi

Vu Quảng Hoa, Vu Trí Phong, Mã Duy Can, Vương Hưng Đông, Vương Phù Lâm, Vương Hoài Tín, Vương Thụ Nguyên, Vương Khiếu Văn, Phương Văn, Đặng Tại Quân, Lô Tử Quý, Thạch Học Hải, Diệp Chí Khang, Diệp Huệ Hiền, Phùng Quốc Khánh, Khúc Quý Niên, Lữ Chấn Hiệp, Chu Cảnh Hòa, Trọng Trình Tường, Nhâm Hào, Hoa Nhi Thật, Ô Lệ Á, Lưu Vĩnh Hoàng, Lưu Địch Nhất, Lưu Hiệu Lễ, Lưu Thục Trinh, Hứa Quang Huy, Nguyễn Nhược Lâm, Tô Tử Long, Đỗ Cao, Lý Văn Kì, Lý Thọ Bành, Lý Thiển Phong, Lý Dũng Hạo, Dương Chiêm Sơn, Dương Vĩ Quang, Ngô Bố Lực, Ha Tư Mộc, Ngô Long Hải, Hà Đan, Trâu Hữu Khai, Tống Xuân Lệ, Trương Tiểu Xuyên, Trương Hoa Sơn, Trương Khắc Trung, Trương Thiệu Lâm, Trương Tĩnh Bân, A Nhân, Trần Thắng Lợi, Trần Quế Vinh, Trần Hán Nguyên, Cẩu Lương, Lâm Ái Quân, Minh Mã Tài Nhân, Chu Thuận Sinh, Chu Chấn Thiên, Trịnh Hảo Văn, Triệu An, Triệu Hóa Dũng, Triệu Vận Can, Triệu Trung Tường, Hồ Ân, Hồ Đại Sở, Hồ Liên Thúy, Ha Tư Ô Lạp, Đoàn Mai, Chúc Hi Quyên, Chúc Lệ Hoa, Diêu Gia, Cao Kiện Dân, Quách Vĩnh Giang, Châu Lan Kì Kì Kha, Hoàng Hội Lâm, Tào Hiền Hỏa, Thịnh Trọng Khánh, Khang Đông Thăng, Lộc Tùng Lâm, Lương Hùng, Lương Quang Đệ, Trình Úy Đông, Lỗ Văn Hạo, Cận Thụ Tăng Thái Hiểu Tình, Đằng Kính Đức, Ngụy Văn Bân, Cù Huyền Hòa

[2]

Hội đồng quản trị lần thứ baSửa đổi

Khu vực Số lượng Tên Chức vụ / Vị trí
Bắc Kinh 6 Lưu Mẫn Giám đốc Đài Bắc Kinh
Lý Đình Chi Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Bắc Kinh
Lý Hưng Quốc Trưởng Khoa nghệ thuật Học viện Phát Thanh Bắc Kinh
Trương Hiểu Ái Tổng biện tập Đài Bắc Kinh
Trương Liên Sinh Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Bắc Kinh
Lục Oánh Thành viên của Ủy ban quản lý Đài phát thanh, Đện ảnh và Truyền hình Bắc Kinh
Thượng Hải 4 Chu Vịnh Lôi Bí thư Đảng và Chủ tịch Shanghai Wenguang News Media Group
Hà Lân Trưởng đoàn diễn viên kịch Tập đoàn phim Thượng Hải
Lê Thụy Cương Giám đốc Thượng Hải TV
Mục Đoan Chính Giám đốc Sở Văn hóa, Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Thượng Hải
Thiên Tân 4 Vạn Khắc Giám đốc Thiên Tân TV
Vương Đại Phương Phó giám đốc điều hành Ủy ban quản lý tập đoàn phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Thiên Tân
Lưu Thục Trinh Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Thiên Tân
Đậu Tú Trân Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Thiên Tân
Trùng Khánh 2 Lý Hiểu Phong Phó giám đốc và Phó bí thư Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Trùng Khánh
La Hưng Hán Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trùng Khánh
Hà Bắc 4 Lữ Chấn Hiệp Thanh tra Cục phát thanh và Truyền hình Hà Bắc
Dương Quốc Quân Giám đốc Đài truyền hình Hà Bắc và Bí thư Đảng ủy
Lý Sâm Trì Phó giám đốc đài truyền hình Hà Bắc
Uông Phàm Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Hà Bắc
Sơn Tây 2 Triệu Tiểu Bình Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Sơn Tây
Đổng Dục Trung Giám đốc Sơn Tây TV
Nội Mông 3 Vương Tăng Phó giám đốc Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nội Mông
Lưu Thụy Giám đốc Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nội Mông
Quan Phương Phương Giám đốc Nội Mông TV
Liêu Ninh 3 Hứa Ba Phó giám đốc Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Liêu Ninh
Lý Cương Gián đốc Liêu Ninh TV
Hoắc Nhã Quân Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Liêu Ninh
Cát Lâm 2 Phùng Thần Giám đốc Cát Lâm TV
Nhâm Phượng Hà Giám đốc Sở phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Cát Lâm
Hắc Long Giang 2 Vương Nguyệt Nhân Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hắc Long Giang, Bí thư Đảng ủy
Thôi Bân Phó giám đốc điều hành Hắc Long Giang
Giang Tô 4 Phàm Binh Phó tổng biên tập đài phát thanh và truyền hình Giang Tô
Trương Tiểu Hàng Giám đốc nghệ thuật Đài truyền hình và Trung tâm phát thanh truyền hình Giang Tô
Chu Lị Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tô
Ngụy Vân Huy Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Giang Tô
Chiết Giang 4 Vương Quốc Phú Giám đốc Cục nghệ thuật, Sở phát thanh và Truyền hình Tỉnh Chiết Giang
Triệu Duệ Dũng Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Điện ảnh Trường Thành Chiết Giang
Chung Quế Tùng Phó chủ tịch Đài phát thanh và truyền hình Chiết Giang
Trình Úy Đông Phó bí thư và Phó chủ tịch Đảng ủy Đài phát thanh và Truyền hình Chiết Giang
An Huy 2 Thang Đạt Tường Giám đốc An Huy TV
Chu Tô Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình An Huy
Phúc Kiến 3 Trương Phàm Giám đốc Phúc Kiến TV
Phó Tổ Quế Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Phúc Kiến
Thư Triển Chủ tịch Đài phát thanh và truyền hình Phúc Kiến
Giang Tây 2 Lý Dũng Hạo Phó chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Giang Tây, Chủ tịch Hội Giang Tây
Dương Tùng Phó giám đốc và Bí thư Tỉnh ủy Đài Truyền hình Giang Tây
Sơn Đông 4 Vương Hán Bình Giám đốc Trung tâm sản xuất điện ảnh và truyền hình Sơn Đông
Chúc Lệ Hoa Tổng biên tập Đài truyền hình Sơn Đông
Tằng Chiêu Minh Bí thư Đảng Sơn Đông TV
Hàn Quốc Cường Giám đốc Sơn Đông TV
Hà Nam 2 Trương Chí Công Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Hà Nam
Chu Thiệu Thành Giám đốc Hà Nam TV
Hồ Bắc 3 Hồ Đại Sở Phó tổng biên tập Cục phát thanh và Truyền hình Vũ Hán
Đường Nguyên Đào Giám đốc Hồ Bắc TV
Tào Hiền Hỏa Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Hồ Bắc
Hồ Nam 3 Âu Dương Thường Lâm Phó giám đốc Sở phát thanh và Truyền hình Hồ Nam và Giám đốc Đài Truyền hình Hồ Nam
Bành Ích Tổng giám đốc truyền thông Điện Quảng Hồ Nam và Tổng giám đốc phân công chương trình
Ngụy Văn Bân Giám đốc Sở phát thanh và Truyền hình Hồ Nam và Chủ tịch Đài phát thanh và Truyền hình Hồ Nam
Quảng Đông 4 Vương Nãi Bân Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Quảng Đông
Lý Cẩm Nguyên Giám đốc và Bí thư Đảng ủy Quảng Châu TV
Trương Huệ Kiến Giám đốc Quảng Châu TV
Lương Hạo Tuyền Phó giám đốc Sở phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Quảng Đông và Phó Bí thư Đảng ủy
Quảng Tây 2 Hà Đan Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Tây
Hoàng Trứ Thành Giám đốc Quảng Tây TV
Hải Nam 1 Tống Cẩm Tú Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Đài Nam và Bí thư Đảng ủy
Tứ Xuyên 4 Khổng Giải Dân Phó tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Tứ Xuyên
Vương Quân Giám đốc và Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Ban quản lý Điện ảnh và Truyền hình
Vương Lộ Minh Giám đốc Tứ Xuyên TV
Ngô Bảo Văn Bộ trưởng Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên và Bí thư Đảng ủy
Quý Châu 2 Lưu Bảo Tĩnh Phó giám đốc điều hành đài truyền hình Quý Dương
Lý Tân Dân Giám đốc Quý Châu TV
Vân Nam 3 Tôn Hằng Điềm Phó tổng biên tập đài truyền hình Vân Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội video Vân Nam
Dương Văn Hổ Giám đốc Vân Nam TV
Thịnh Vân Phú Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Vân Nam và Bí thư Đảng ủy
Tây Tạng 2 Đan Tăng Phó giám đốc Đài truyền hình Tây Tạng
Hàn Huy Giám đốc Tây Tạng TV
Thiểm Tây 2 Vương Siêu Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Thiểm Tây
Vương Quảng Quần Giám đốc Thiểm Tây TV
Cam Túc 2 Kiều Bảo Bình Giám đốc Đài truyền hình Cam Túc
Lý Ngọc Phúc Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Cam Túc
Thanh Hải 2 Bách Cư Bích Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hải và Giám đốc Đài Truyền hình Thanh Hải
Trương Hải Đào Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Thanh Hải
Ninh Hạ 2 Lưu Trấn Nhạc Phó giám đốc Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Ninh Hạ
Trương Khắc Hồng Giám đốc Đài truyền hình và phát thanh Ninh Hạ
Tân Cương 3 Thi Sinh Điền Giám đốc Tân Cương TV
Diêu Lan Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Urumqi
Khang Đông Thăng Giám đốc Đài truyền hình quân đội Tân Cương
CCTV 12 Chu Đồng Giám đốc Trung tâm văn học CCTV
Dư Bồi Hiệp Giám đốc Trung tâm Thanh niên CCTV
Trương Hoa Sơn Phó tổng biên tập CCTV
Trương Hiểu Hải Phó giám đốc Trung tâm Nghệ thuật và Văn học CCTV và Giám đốc Sở Văn học Nghệ thuật
Trương Thiệu Lâm Giám đốc Trung tâm sản xuất Truyền hình Trung Quốc
Lý Bồi Sâm Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc
Hồ Ân Phó giám đốc CCTV
Triệu Hóa Dũng Giám đốc CCTV
Triệu Trung Tường Giám đốc phát thanh CCTV quốc tế
Cao Phong Quản lý tin tức phim ảnh
Cao Kiến Dân Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn truyền hình quốc tế Trung Quốc
Trình Hoành Giám đốc phòng biên tập CCTV
Chi nhánh 2 Sử Quốc Cường Giám đốc truyền hình cáp Đông Phong
Thiệu Anh Công Bí thư Đảng bộ Trung tâm Truyền hình và Phát thanh quảng bá Du Điền Thắng Lợi
Quân đội 5 Mã Duy Can Phó cục trưởng Cục nghệ thuật thuộc Tổng cục Chính trị
Mã Kế Hồng Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Truyền hình, Tổng cục Hậu cần
Trần Thắng Lợi Giám đốc Trung tâm nghệ thuật truyền hình của trụ sở cảnh sát vũ trang
Chu Chấn Thiên Giám đốc trung tâm nghệ thuật truyền hình Hải Chính
Thư Sùng Phúc Giám đốc Trung tâm nghệ thuật truyền hình thuộc Bộ chính trị Quân khu Thành Đô
Trung ương 9 Vương Phục Lệ Đoàn nghệ thuật đài phát thanh Trung Quốc
Dương Thao Phó trưởng đoàn nghệ thuật đường sắt Trung Quốc
Trương Phong Nghị Diễn viên Nhà hát Quốc gia Trung Quốc
Trương Khải Lệ Diễn viên Nhà hát Quốc gia Trung Quốc
Trương Quốc Lập Diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Đường sắt Trung Quốc
Trương Minh Trí Giám đốc Văn hóa và Nghệ thuật giao dịch Quốc tế Trung Quốc
Đường Quốc Cường Diễn viên Nhà hát Quốc gia Trung Quốc
Lộ Hải Ba Giám đốc Sở nghệ thuật Truyền hình, Học viện chính Kịch Trung ương
Cù Huyền Hòa Trưởng đoàn nghệ thuật mỏ than Trung Quốc
Ủy ban chuyên nghiệp 7 Vương Vinh Khởi Phó tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình Nghệ thuật Dân tộc thiểu số Trung Quốc
Doãn Liêm Chiêu Giám đốc Ban truyền hình Trung ương Hiệp hội truyền hình Trung Quốc
Lưu Dục Lân Phó giám đốc điều hành Hiệp hội truyền hình nông thôn Trung Quốc
Lưu Hiệu Lễ Giám đốc Ủy ban học thuật Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc
Bành Giang Phó giám đốc Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc Ban giám đốc nghệ thuật
Phó Thiết Tranh Phó giám đốc và Phó tổng thư ký Hiệp hội Nghệ thuật hoạt hình Trung Quốc
Đàm Hy Tùng Giám đốc của Hiệp hội Truyền hình Quảng cáo Trung Quốc
Thẩm quyền cao cấp 5 Vương Đan Ngạn Phó giám đốc, Tổng biên tập Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình
Trọng Trình Tường Chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc
Thang Căng Trợ lý thanh tra Ban tuyên truyền Trung ương Cục Nghệ thuật và Giải trí
Trương Hoành Sâm Phó cục trưởng Cục phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình
Trương Tử Dương Phó cục trưởng Cục Kịch nghệ Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình
Hiệp hội trực quan Trung Quốc 7 Vương Phong Phó bí thư Đảng ủy Trung Quốc
Vương Chiêm Hải Giám đốc Hiệp hội trực quan Trung Quốc
Vương Khiếu Văn Tổng biên tập Hiệp hội truyền hình Trung Quốc Tạp chí truyền hình đương đại
Dương Vĩ Quang Chủ tịch Hiệp hội trực quan Trung Quốc
Trương Chấn Đông Chuyên gia tư vấn Trung tâm Giao lưu chương trình Hiệp hội Video Trung Quốc
Trương Ngạn Dân Thành viên chi nhánh Hiệp hội trực quan Trung Quốc, Phó Bí thư
Lê Minh Bí thư Đảng Hiệp hội trực quan Trung Quốc

Hội đồng quản trị lần thứ tưSửa đổi

Bắc KinhSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vưu Tiểu Cương Nam Trung tâm nghệ thuật truyền hình Trung Bắc Bắc Kinh

Chủ tịch

Lưu Ái Cần Nam Giám đốc Đài truyền hình Bắc Kinh
Tôn Hướng Đông Nữ Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh
Trương Liên Sinh Nam Hiệp hội nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Bắc Kinh

Phó chủ tịch và Tổng thư ký

Trịnh Hiểu Long Nam Giám đốc Trung tâm nghệ thuật truyền hình Bắc Kinh

Thượng HảiSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Nhâm Đại Văn Nam Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Thượng Hải
Hà Lân Nam Phó bí thư Đảng ủy Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Thượng Hải
Lê Thụy Cương Nam Phó bí thư và Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Tin tức Văn Quảng Thượng Hải
Mục Đoan Chính Nam Giám đốc Sở Văn hóa, Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Thượng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy

Thiên TânSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vạn Khắc Nam Giám đốc Ban quản lý Tập đoàn Điện ảnh và Truyền hình Thiên Tân và Giám đốc Đài truyền hình Thiên Tân
Tổ Quang Nam Nhà sản xuất văn phòng biên tập đài truyền hình Thiên Tân
Nghê Tổ Minh Nam Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Thiên Tân
Đậu Tú Trân Nữ Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Thiên Tân

Trùng KhánhSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Lưu Thuấn Phát Nam Phó tổng giám đốc và Phó tổng biên tập Đài phát thanh và Truyền hình Trùng Khánh
Tống Lâm Nam Phó chủ tịch và tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trùng Khánh

Hà BắcSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Lý Sâm Trì Nam Phó giám đốc đài truyền hình Hà Bắc
Dương Quốc Quân Nam Giám đốc Đài truyền hình Hà Bắc
Dương Phàm Nam Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình Hà Bắc

Sơn TâySửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Triệu Tiểu Bình Nữ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nghệ sĩ truyền hình Sơn Tây
Đổng Dục Trung Nam Phó giám đốc Sở phát thanh và truyền hình Sơn Tây

Vùng tự trị Nội MôngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Quan Phương Phương Nam Giám đốc Đài truyền hình Nội Mông
Đỗ Mai Nữ Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Nội Mông

Liêu NinhSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Sử Liên Văn Nam Giám đốc Đài truyền hình Liêu Ninh
Hứa Ba Nữ Phó giám đốc Sở phát thanh và truyền hình Liêu Ninh
Hoắc Nhã Quân Nữ Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Liêu Ninh

Cát LâmSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Dong Nữ Phó tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình và phát thanh Cát Lâm
Phùng Thần Nam Giám đốc Đài truyền hình Cát Lâm
Nhâm Phượng Hà Nữ Phó vụ trưởng Vụ tuyên truyền Tỉnh ủy Cát Lâm, Giám đốc Sở phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Cát Lâm

Hắc Long GiangSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Lưu Ninh Nam Phó giám đốc Đài truyền hình Hắc Long Giang, Giám đốc biên tập
Lý Dần Khuê Nam Phó giám đốc Sở tuyên truyền Tỉnh ủy Hắc Long Giang và Giám đốc Sở phát thanh và Truyền hình Hắc Long Giang

Giang TôSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Ngô Kiến Ninh Nam Giám đốc bộ phận đặc biệt Đài phát thanh và Truyền hình Nam Kinh
Trần Tiểu Hàng Nam Giám đốc nghệ thuật Trung tâm phim truyền hình, điện ảnh và truyền hình Đài phát thanh và truyền hình Giang Tô
Chu Lị Nữ Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Giang Tô, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn
Từ Lệ Linh Nữ Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Dương Châu, Bí thư Đảng

Chiết GiangSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Quốc Phú Nam Giám đốc Nghệ thuật Cục quản lý Sở phát thanh và Truyền hình Chiết Giang
Triệu Duệ Dũng Nam Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty điện ảnh Trường Thành Chiết Giang
Bành Thiếu Kiện Nam Trưởng khoa truyền thông Chiết Giang
Trình Úy Đông Nam Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Chiết Giang

An HuySửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Mã Lôi Nam Phó giám đốc Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình An Huy
Trương Tô Châu Nam Phó giám đốc Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Huy, Giám đốc Sở Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình An Huy, Giám đốc Đài truyền hình An Huy

Phúc KiếnSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Tôn Vĩnh Minh Nam Phó tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Phúc Kiến
Thư Triển Nam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Tập đoàn Truyền hình và Phát thanh Phúc Kiến

Giang TâySửa đổi

Giới tính Công việc / Vị trí
Dương Linh Linh Nữ Phó giám đốc Sở phát thanh và Truyền hình Giang Tây, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Đài truyền hình Giang Tây
Du Hướng Đảng Nam Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch điều hành Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Giang Tây

Sơn ĐôngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Hán Bình Nam Giám đốc Trung tâm sản xuất điện ảnh và truyền hình Sơn Đông
Chúc Lệ Hoa Nữ Tổng biên tập Đài truyền hình Sơn Đông
Hàn Quốc Cường Nam Giám đốc Đài truyền hình Sơn Đông
Tằng Chiêu Minh Nam Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Sơn Đông

Hà NamSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Trương Chí Công Nam Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình Hà Nam
Chu Thiệu Thành Nam Giám đốc Đài truyền hình Hà Nam

Hồ BắcSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Văn Thành Quốc Nam Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hồ Bắc
Đường Nguyên Đào Nam Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hồ Bắc
Tào Tiểu Cường Nam Giám đốc nghệ thuật Trung tâm truyền hình Vũ Hán

Hồ NamSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Lưu Kiện An Nam Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Hồ Nam
Âu Dương Thường Lâm Nam Giám đốc Đài truyền hình Hồ Nam
Ngụy Văn Bân Nam Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Sở phát thanh và Truyền hình Hồ Nam

Quảng ĐôngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Khắc Mạn Nam Chủ tịch Tập đoàn phát thanh, điện ảnh và truyền hình miền Nam
Lý Cẩm Nguyên Nam Giám đốc Đài truyền hình Quảng Châu
Trương Huệ Kiến Nam Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Đài truyền hình Quảng Đông

Tổng giám đốc Southern Media Holdings

Từ Thanh Hùng Nam Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Quảng Đông

Khu tự trị Người Tráng Quảng TâySửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Hà Đan Nam Phó giám đốc Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Phó Bí thư Đảng ủy
Hoàng Trứ Thành Nam Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Đài truyền hình Quảng Tây

Hải NamSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Tằng Thiếu Minh Nam Tổng thư ký Hiệp hội các nhà làm phim truyền hình Hải Nam

Tứ XuyênSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Khổng Giải Dân Nữ Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Tứ Xuyên
Ngô Bảo Văn Nam Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Tứ Xuyên
Trần Hoa Nam Bí thư Tỉnh ủy Đài phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, Giám đốc Ban quản lý, Giám đốc Đài truyền hình Tứ Xuyên

Quý ChâuSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Bạch Phương Cần Nam Giám đốc Đài truyền hình Quý Châu
Lưu Bảo Tĩnh Nam Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Đài truyền hình Quý Dương

Vân NamSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Dương Văn Hổ Nam Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Vân Nam, Giám đốc Đài truyền hình Vân Nam
Trữ Gia Hoa Nam Phó giám đốc Đài truyền hình Vân Nam

Vùng tự trị Tây TạngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Hàn Huy Nam Giám đốc Đài truyền hình Tây Tạng

Thiểm TâySửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Quảng Quần Nam Giám đốc Đài truyền hình Thiểm Tây
Vương Vị Lâm Nam Phó giám đốc Đài truyền hình Thiểm Tây

Cam TúcSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Cam Kiến Hoa Nữ Phó chủ tịch toàn thời gian Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Cam Túc
Tôn Vĩ Nam Giám đốc Đài phát thanh, điện ảnh và truyền hình Cam Túc

Thanh HảiSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Bạch Cư Bích Nam Phó giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hải, Giám đốc Đài truyền hình Thanh Hải
Trương Hải Đào Nam Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Thanh Hải

Khu tự trị Người Hồi Ninh HạSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Mã Dược Nam Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Ninh Hạ
Dương Hồng Đào Nam Giám đốc Trung tâm sản xuất điện ảnh và truyền hình Ninh Hạ, Giám đốc Ningxia Film Studio

Khu tự trị Người Duy Ngô Nhĩ Tân CươngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Thi Sinh Điền Nam Thứ trưởng Bộ tuyên truyền Tỉnh uỷ khu tự trị Người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
Ôn Vĩ Nữ Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Tân Cương

Sản xuất và xây dựng quân đoàn Tân CươngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Hầu Hữu Quyền Nam Bí thư Đảng ủy và Giám đốc sản xuất và xây dựng Đài truyền hình Tân Cương

Hiệp hội doanh nghiệp Đài truyền hình chi nhánh Trung QuốcSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Sa Phàm Nam Phó vụ trưởng Vụ tuyên truyền Đảng ủy Tập đoàn khai thác Từ Châu

Hiệp hội Truyền hình Trung ươngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Chu Đồng Nam Giám đốc Trung tâm chương trình Văn học CCTV
Tô Phong Nam Giám đốc văn phòng biên tập CCTV
Lý Bồi Sâm Nam Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc
Dư Bồi Hiệp Nam Giám đốc Trung tâm chương trình Thanh thiếu niên CCTV
Trương Tử Dương Nam Phó giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc
Trương Hoa Sơn Nam Phó tổng biên tập CCTV
Trương Hiểu Hài Nam Phó giám đốc Trung tâm chương trình Văn học CCTV và Giám đốc Sở Văn học Nghệ thuật
Hồ Ân Nam Phó giám đốc CCTV
Cao Phong Nam Phó giám đốc CCTV và Giám đốc Trung tâm Tin tức điện ảnh Trung ương, Bí thư Đảng ủy
Cao Kiến Dân Nam Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn truyền hình quốc tế Trung Quốc
Trình Hoành Nam Phó tổng biên tập CCTV

Quân đội giải phóngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Mã Duy Can Nam Phó cục trưởng Cục nghệ thuật Vụ tuyên truyền thuộc Tổng cục chính trị
Lý Ấu Bân Nam Diễn viên Bayi Film Studio
Trần Thắng Lợi Nam Giám đốc nghệ thuật Trung tâm nghệ thuật truyền hình thuộc Bộ chính trị của lực lượng cảnh sát vũ trang
Thiệu Quân Lâm Nam Giám đốc nghệ thuật Bộ chính trị đoàn nghệ thuật Khu vực quân sự Nam Kinh
Bàng Mẫn Nữ Giám đốc bộ phận sản xuất Bayi Film Studio
Hầu Dũng Nam Diễn viên Đoàn Nghiên cứu Văn hóa và Nghệ thuật Bộ chính trị Nam Kinh
Cao Tây Tây Nam Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền hình của Bộ chính trị Không quân
Thư Sùng Phúc Nam Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền hình thuộc Bộ chính trị Quân khu Thành Đô

Văn phòng thứ 3 của Hiệp hội trực quan Trung QuốcSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Lý Hưng Quốc Nam Phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Trưởng khoa Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Đại học Truyền thông Trung Quốc
Lý Hiểu Phong Nam Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn truyền hình và phát thanh Trùng Khánh (Trạm chính) (Giám đốc)
Trương Hiểu Ái Nữ Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội truyền hình và phát thanh Bắc Kinh
Chu Chấn Thiên Nam Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Giám đốc nghệ thuật Trung tâm nghệ thuật truyền hình thuộc Bộ chính trị Hải quân
Triệu Hóa Dũng Nam Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Giám đốc CCTV
Đường Quốc Cường Nam Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Diễn viên cấp quốc gia hạng nhất Nhà hát Quốc gia Trung Quốc
Lê Minh Nam Phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy

Trung trực hệ thốngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Đan Ngạn Nữ Phó giám đốc Ban quản lý tuyên truyền Cục phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình
Vương Trí Tuệ Nữ Giám đốc Trung tâm sản xuất phim, Trung tâm quản lý trình diễn Trung Quốc
Vương Phức Lệ Nữ Diễn viên Đoàn nghệ thuật đài phát thanh Trung Quốc
Trọng Trình Tường Nam Nhà nghiên cứu Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc
Tôn Lâm Nam Tổng biên tập Trung tâm điện ảnh và truyền hình nông nghiệp Trung Quốc
Lý Kinh Thịnh Nam Giám đốc quản lý phim truyền hình Cục phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình
Lý Xuân Lợi Nữ Phóng viên Guangming Daily và Bộ Văn hóa Nghệ thuật
Dương Chí Kim Nam Thành viên và phó chủ tịch Đảng ủy Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc, Thư ký Ban thư ký
Trương Phong Nghị Nam Diễn viên cấp quốc gia hạng nhất Nhà hát Quốc gia Trung Quốc

Trung trực hệ thốngSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Trương Khải Lệ Nữ Diễn viên cấp quốc gia hạng nhất Nhà hát Quốc gia Trung Quốc
Trương Quốc Lập Nam Diễn viên cấp quốc gia hạng nhất Quân đoàn đường sắt Trung Quốc
Trương Minh Trí Nam Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật quốc tế Trung Quốc
Mạnh Vệ Đông Nam Thành viên Đảng ủy và Phó trưởng đoàn nghệ thuật đường sắt Trung Quốc
Mạnh Tường Lâm Nam Phó cục trưởng Cục văn hóa nghệ thuật Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hồ Mai Nữ Đạo diễn cấp quốc gia hạng nhất Tập đoàn phim Trung Quốc
Quách Vận Đưc Nam Giám đốc nghệt thuật Văn học nhân dân
Lô Hải Ba Nam Giám đốc sở Điện ảnh và Truyền hình Học viện chính Kịch Trung ương
Cù Huyền Hòa Nam Trưởng phòng Đoàn kịch nghệ mỏ than Trung Quốc

Hiệp hội trực quan Trung Quốc và các chi nhánh của Hiệp hộiSửa đổi

Tên Giới tính Công việc / Vị trí
Vương Phong Nam Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Phó bí thư Đảng
Vương Chiếm Hải Nam Giám đốc Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
Vương Vinh Khởi Nam Phó giám đốc điều hành Ủy ban Dân tộc thiểu số Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Phó giám đốc văn phòng sáng tạo Đoàn kịch và Đoàn múa quốc gia Trung ương
Lưu Thụy Nam Giám đốc Ủy ban kế hoạch quản lý truyền hình Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
Lưu Hiệu Lễ Nam Giám đốc Ủy ban học thuật tài liệu truyền hình Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
Trương Ngạn Dân Nam Phó tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc, Thành viên Đảng
Trương Đức Tường Nam Giám đốc Phòng nghiên cứu lý thuyết Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
Đường Hải Nam Phó tổng biên tập tạp chí "Truyền hình đương đại" Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
Phó Thiết Tranh Nam Phó giám đốc và Phó tổng thư ký Ủy ban Nghệ thuật Hoạt hình Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc
Trạch Huy Nam Giám đốc Ủy ban chuyên nghiệp Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc

Hội đồng quản trị lần thứ nămSửa đổi

Thành viênSửa đổi

Bốc Vũ Vu Đan Vạn Khắc Mã Dược (Người Hồi)
Mã Lâm (Nữ, Người Hồi) Mã Lôi Mã Kế Hồng
Mã Duy Can (Người Hồi) Vương Dung (Nữ) Vương Quảng Quần Vương Đan Ngạn
Vương Khắc Mạn Vương Mậu Lượng Vương Quốc Phú Vương Vinh Khởi
Vương Cảnh Vũ Vương Trí Tuệ (Nữ) Vương Vị Lâm Vưu Tiểu Cương
Khổng Đức Minh Cam Kiến Hoa (Nữ) Đại Lập Dân Bạch Phương Cần
Chu Đồng Nhâm Quảng Vĩ Trang Quang Dự Lưu Giai
Lưu Trường Giang Lưu Văn Quốc Lưu Văn Diễm Lưu Ngọc Bình
Lưu Ngọc Cầm (Nữ) Lưu Quang Toàn Lưu Hướng Quần Lưu Chí Giang
Lưu Bảo Tĩnh Lưu Quý Hữu (Người Mãn) Hứa Cường Kỷ Tiểu Thuyên
Tôn Vĩnh Minh Tôn Hướng Đông (Nữ) Đỗ Húc Đông
Đỗ Mai (Nữ, Người Evenk) Lý Hoành Lý Gia (Nữ)
Lý Dương (Người Triều Tiên) Lý Tam Lâm Lý Ấu Bân
Lý Hưng Quốc (Người Mãn) Lý Kinh Thịnh Lý Dần Khuê Lý Sâm Trì
Lý Thư Đông (Nữ) Dương Văn Hồng (Nữ) Dương Chí Cương Dương Linh Linh (Nữ)
Dương Hồng Đào (Người Hồi) Dương Hồng Tân (Người Mãn) Ngô Kiến Sinh Ngô Kiến Ninh
Hà Vi Dư Úy Thanh (Nữ, Người Hồi) Uông Phàm Uông Uy Giang
Trương Hiển Trương Phong Trương Tử Dương Trương Phong Nghị
Trương Hoa Lập Trương Chí Công Trương Tô Châu Trương Liên Sinh
Trương Minh Trí Trương Khải Lệ Trương Quốc Lập Trương Tông Vân
Trương Ngạn Dân Trương Hiểu Hài Trường Hải Đào Trương Dược Minh
Trương Huệ Kiến Trương Nhã Hân (Người Mãn) Trương Đức Tường Lục Tiểu Hoa
Trần Hoa Trần Hảo (Nữ) Trần Thanh (Nữ) Trần Quân Thông
Trần Kiến Quốc Trần Thắng Lợi Phạm Tông Sai
Lâm Vĩnh Kiện Âu Dương Thường Lâm La Minh La Sùng Văn (Nữ)
Kim Việt Chu Lị (Nữ) Chu Văn Lực Chu Thiệu Thành
Bàng Mẫn (Nữ) Trịnh Hiểu Long Lang Côn Mãnh Viện (Nữ)
Mạnh Tường Lâm Triệu Đồng Triệu Hóa Dũng Triệu Đa Giai (Nữ)
Triệu Xuân Đào Triệu Thụ Thanh Triệu Bảo Nhạc Triệu Duệ Dũng
Hồ Mai Hồ Ân Hầu Dũng Thi Sinh Điền
Tổ Quang Chúc Lệ Hoa (Nữ) Hạ Trần An Nghê Tổ Minh
Từ Thiếu Đạt Từ Lệ Linh (Nữ) Từ Thanh Hùng Cao Phong (Người Hồi)
Cao Tây Tây Quách Khải Mẫn Đường Quốc Cường Hoàng Hạo (Nữ)
Hoàng Trứ Thành (Người Tráng) Tào Tiểu Cường (Ba Đặc Nhĩ) Thịnh Phẩm Nho
Khang Ninh (Nữ) Bành Trình Bành Thiếu Kiện Đổng Dục Trung
Hàn Huy Hàn Quốc Cường Cảnh Cao Địa Trình Hoành
Trình Úy Đông Phó Ngọc Tường (Người Mãn) Thư Sùng Phúc Hàn Lộ (Nữ)
Cừu Tân Lộ Hải Ba Trữ Gia Hoa Thái Truyện Đạo
Đằng Tuấn Kiệt Tiết Kế Quân Mục Đoan Chính Đái Văn Giang
Ngụy Dân Ngụy Vân Huy

Hội đồng quản trị lần thứ sáuSửa đổi

Thành viênSửa đổi

Ất Phúc Hải Đinh Liễu Nguyên Bốc Vũ
Can Siêu Mã Tô Mã Lợi (Nữ)
Vương Tuấn Vương Dịch Vương Lôi
Vương Dung (Nữ) Vương Nhất Xuyên Vương Vân Phi
Vương Ấu Lệ (Nữ) Vương Chí Phi (Người Hồi) Vương Lệ Bình (Nữ)
Vương Quốc Phú Vương Kiến Quân (Nữ) Vương Hiểu Hổ
Vương Vị Lâm Vương Phúc Bảo Vưu Tiểu Cương
Vưu Diễm Như (Nữ) Mao Vũ Duẫn Tiệp Dư (Nữ)
Đại Lập Dân Bạch Nham Tùng (Người Mông Cổ) Hình Anh Anh (Nữ)
Lữ Kiến Sở Lữ Hoán Bân Chu Quân
Chu Tấn Chu Đồng Chu Văn Biểu
Chu Vĩ Quang Chu Hạ Viêm Luân Châu Ba Tang (Người Tạng)
Hướng Bồi Phượng (Người Thổ Gia) Trang Bảo Bân Lưu Giai (Nữ)
Lưu Đào (Nữ) Lưu Hỷ Lưu Thành An
Lưu Chí Giang Lưu Anh Khôi Lưu Minh Huệ (Nữ)
Lưu Chương Biểu Thang Lệ Quyên (Nữ) Tôn Chí Bình
Mưu Phong Kinh Mãi Mãi Đề Ngải Lực A Bất Liệt Tư (Người Duy Ngô Nhĩ)
Kỷ Mĩ Quyên (Nữ) Tô Nhật Na (Người Mông Cổ) Đỗ Húc Đông
Đỗ Bảo Phong Lý Xuyên Lý Hoành
Lý Phang (Nữ) Lý Sâm Lý Gia (Nữ)
Lý Tam Lâm Lý Đông Thân (Người Hồi) Lý Ấu Bân
Lý Xuân Lợi (Nữ) Lý Xuân Lương Dương Tinh (Nữ, Người Hồi)
Dương Lan (Nữ) Dương Hồng Đào (Người Hồi) Dương Hồng Tân (Người Mãn)
Tiêu Khải Lâm Ngô Nhược Phủ Ngô Kiến Sinh
Đồng Lệ Á (Người Tích Bá) Lãnh Tùng (Người Mãn) Uông Hàm
Uông Uy Giang Thẩm Nghệ Kì Trương Di (Nữ)
Trương Hiển Trương Vệ Tinh Trương Quan Bắc
Trương Hoa Lập Trương Khải Lệ (Nữ) Trương Ngạn Dân
Trương Hải Đào Trương Huệ Kiến Trương Đức Tường
Lục Tiểu Hoa Trần Lực (Nữ) Trần Duệ
Trần Kiến Quốc Trần Lỗ Dự (Người Hồi) Tràn Vận Cường
Vũ Hồng Nho Phạm Tông Sai Lâm Thanh (Nữ)
Lâm Vĩnh Kiện Dịch Khải La Sùng Văn (Nữ)
La Hoán Chương Kim Bình (Nữ, Người Hồi) Chu Cương
Chu Đào Chu Văn Lực Chu Hiền An
Mạnh Phi Triệu Vệ Quốc Triệu Trạch Côn
Triệu Bảo Nhạc Hồ Mai Hồ Chính Vinh
Hồ Chiêm Phàm Hồ Trí Phong Liễu Diệu Huy
Vũ Thành Minh Hầu Hồng Lượng Tổ Quang
Hạ Hồng Tấn Lượng Nghê Bình
Từ Thiên Phúc Từ Long Hà Cao Phi
Cao Quân Cao Mãn Đường Quách Thụy
Quách Quang Tuấn Hải Hà Cung Vũ
Thôi Tụng Đông Khang Kiên Khang Huy
Khang Hồng Lôi Lương Kim Thăng Huệ Nghị
Hắc Yến (Nữ, Người Di) Tằng Kiện Tằng Quang Huy
Tằng Tường Huy Tạ Vinh Cận Đông
Lại Thông Bút Lận Tư Ưng (Nữ) Hùng Thành
Đằng Tuấn Kiệt Tiết Sơn Minh Cúc Bình

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “关于中国电视艺术家协会”. CTAA (bằng tiếng Trung).
 2. ^ “中国视协第二届理事会理事名单”. CTAA (bằng tiếng Trung).

Liên kết ngoàiSửa đổi

Hiệp hội nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc. Trang chủ