Hiệp hội phê bình phim trực tuyến

Hội phê bình phim online (tiếng Anh: Online Film Critics Society, viết tắt là OFCS) là một hội chuyên nghiệp về phê bình phim, bao gồm các ký giả, các học giả, các sử gia đăng các bài phê bình, phởng vấn và khảo luận của mình trên mạng Internet.

Hội được thành lập năm 1997, có các hội viên trên khắp thế giới, gồm cả các ký giả đại diện cho các websites liên quan tới điện ảnh như Apollo Guide, DVD Savant, eFilmCritic.com, TheMovingArts.com, FilmCritic.com, FilmFocus, Film Threat, The Internet Movie Database, Salon, Slant Magazine, và TV Guide Online.

Hàng năm, Hội trao các giải thưởng sau đây:

Các giải hiện hành

sửa

Các giải ngừng trao

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa