Hikari

trang định hướng Wikimedia

Hikari (ひかり, ヒカリ, 光 (Quang) hikari?, nghĩa là Ánh sáng) có thể là:

Địa điểm sửa

Người sửa

Người thật sửa

Nhân vật hư cấu sửa