Theo Ấn Độ giáo, Himavat (himavant-) là tên gọi của Thần tuyết, nhân cách hoá của dãy Himalaya. Vị thần này được coi là cha của GangaParvati, hai người vợ của thần Shiva.

Từ nguyênSửa đổi

Trong tiếng Phạn, từ himavant- có nghĩa là "có nhiều tuyết", từ himá ("tuyết") cùng gốc với từ hiems ("mùa đông") trong tiếng Latin, cả hai đều xuất phát từ ghyem- trong ngôn ngữ Ấn-Âu nguyên thủy.

Tham khảoSửa đổi

(tiếng Anh)