Himno Nacional Argentino (Quốc ca Argentina) là quốc ca của Argentina.

Nguyên văn tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Tiếng Tây Ban Nha Lược dịch tiếng Việt

Oíd, mortales, el grito sagrado:
"¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!"
Oíd el ruido de rotas cadenas
ved en trono a la noble igualdad

Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud
y los libres del mundo responden:
𝄆 "¡Al gran pueblo argentino, salud!" 𝄇
𝄆 Y los libres del mundo responden:
"¡Al gran pueblo argentino, salud!" 𝄇"

Sean eternos los laureles,
𝄆 que supimos conseguir. 𝄇
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir!
𝄆 O juremos con gloria morir! 𝄇

Có nghe chăng tiếng gọi thiêng liêng ấy:
"Tự do! tự do! tự do!"
Cùng nhau ta đập tan gông xiềng xích
Và đưa sự bình đẳng cai trị chúng ta.

Ngai vàng của những kẻ xứng đáng đã mở
Ta lập nên một Liên minh thống nhất.
Và những người tự do trên thế giới cùng ngợi ca
𝄆 "Vĩ đại thay! người Argentina" 𝄇
Và những người tự do trên thế giới cùng ngợi ca
𝄆 "Vĩ đại thay! người Argentina" 𝄇

Vinh quang này sẽ tồn tại đến muôn đời
𝄆Xương máu ta đã đổ ra vì nó 𝄇
Chúng ta sẽ sống trong vinh quang muôn đời
Hoặc chúng ta thề sẽ chết vì vinh quang!
𝄆 Hoặc chúng ta thề sẽ chết vì vinh quang! 𝄇

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi