Hoàng Đức Nhã sanh năm 1942, là em họ Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Từ năm 1968 ông làm Bí thư kiêm Tham vụ Báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Từ tháng 4-1973 ông làm Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi. Ngày 28/4/1975 ông chạy đi sống lưu vong tại Hoa Kỳ

Tham khảoSửa đổi

Hoàng Đức Nhã sanh năm 1942, là em họ Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Từ năm 1968 ông làm Bí thư kiêm Tham vụ Báo chí (tiếng Anh: press secretary) của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Từ tháng 4-1973 ông làm Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi. Sau tháng 4-1975, ông làm cho một tập đoàn thương mại Mỹ, định cư ở tiểu bang Virginia, sau đó sống ở thành phố Chicago (Illinois, Mỹ).