Hoàng đàn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hoàng đàn trong tiếng Việt có thể là tên của một số loài thực vật hạt trần.