Hoàng Nham (chữ Hán phồn thể:黃岩區, chữ Hán giản thể: 黄岩区, âm Hán Việt: Hoàng Nham khu) là một quận thuộc địa cấp thị Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hoàng Nham có diện tích 988 km², dân số 570.000 người. Mã số bưu chính là 318020. Chính quyền nhân dân quận đóng ở số 22, phố Huyện Tiền, nhai đạo Đông Thành. Về mặt hành chính, quận Hoàng Nham được chia ra nhai đạo, 8 trấn.

  • Nhai đạo: Hồng Khẩu, Đông Thành, Nam Thành, Tây Thành, Bắc Thành, Trừng Giang, Tân Tiền, Cao Kiều.
  • Trấn: Ninh Khê, Bắc Dương, Đầu Đà, Viện Kiều, Sa Phu.
  • Hương: Phú Sơn, Thượng Trịnh, Tự Đầu, Thượng 垟, Mao Dư, Bình Điền.

Tham khảo

sửa