Hoàng Văn Thái (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có 2 vị tướng lĩnh cùng mang tên Hoàng Văn Thái: