Hoàng Xuân Cừ (sinh 1946) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Phú Thọ.[1]

Ông sinh năm 1946 tại xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (1996 - 2005)[2], Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX (2001 - 2006), Bí thư Đảng ủy khối các quan Trung ương (2007 - 2010)8[3].

Tham khảoSửa đổi