Hoàng Xuân Cừ

Hoàng Xuân Cừ (sinh 1946) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Phú Thọ.[1]

Ông sinh năm 1946 tại xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (1996 - 2005)[2], Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX (2001 - 2006), Bí thư Đảng ủy khối các quan Trung ương (2007 - 2010)8[3].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.
  2. ^ “Tỉnh ủy”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 11 năm 2014. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015.
  3. ^ http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30611&cn_id=208438