Hoàng tinh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Hoàng tinh)

Hoàng tinh trong tiếng Việt có thể đề cập đến một trong các loài hay nhóm loài thực vật dưới đây: