Hóa thân

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoá thân)

Hóa thân có thể là một trong những nghĩa sau: