Hoạch định trong quản trị là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi