Hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất được định nghĩa là bất kì sự chuyển động tự thân của cơ thể, do các cơ xương tạo ra và cần sử dụng năng lượng.[1] Hoạt động thể chất bao gồm tất cả các hoạt động, với bất kì cường độ nào, thực hiện bất kể thời gian trong ngày hay đêm.[2] Nó bao gồm thể dục và các hoạt động khác đi kèm trong hoạt động hàng ngày.

Hoạt động thể chất không chỉ là thể dục. Nó bao gồm các hoạt động khác có sự chuyển động; ví dụ lau dọn, làm việc, vận chuyển chủ động...

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2009. World Health Organization. Geneva, Switzerland. Truy cập 13/07/2018. Available at: http://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/en/
  2. ^ Pedišić, Ž. (2014). MEASUREMENT ISSUES AND POOR ADJUSTMENTS FOR PHYSICAL ACTIVITY AND SLEEP UNDERMINE SEDENTARY BEHAVIOUR RESEARCH—THE FOCUS SHOULD SHIFTEP, SEDENTARY BEHAVIOUR, STANDING AND ACTIVITY. Kinesiology, 46 (1), 135-146. Truy cập from https://hrcak.srce.hr/123743