Hoằng Yểu

Là công thần khai quốc nhà Tây Chu. Ông cùng Khương Thượng, Thái Điên, Tán Nghi Sinh xưng Văn Vương tứ hữu

Hoằng Yểu[1] (tiếng Trung: 閎夭; bính âm: Hong Yao), khai quốc công thần Tây Chu, cùng Khương Thượng, Thái Điên, Tán Nghi Sinh xưng Văn Vương tứ hữu.

Cuộc đờiSửa đổi

Hoằng Yểu là bề tôi của Cơ Xương. Hoằng Yểu được mô tả là có chòm râu dài xồm xuề đến mức che khuất cả khuôn mặt.[2]

Khi Cơ Xương bị cầm tù ở Dũ Lý, Hoằng Yểu ra kế, dâng mỹ nữ của tộc Hữu Sân, ngựa có vằn của Ly Nhung cho vua Tử Thụ, cứu Cơ Xương khỏi Triều Ca.[3]

Cơ Xương chết, Hoằng Yểu theo Cơ Phát diệt nhà Thương, phụng mệnh đến viếng mộ vương tử Tỷ Can, được khen là hiền thần.[4]

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Tên nhân vật còn có thể phiên âm là Hoành Yêu: Chữ 閎 có hai phiên âm Hoành và Hoằng, nhưng dùng làm họ là Hoằng. Chữ 夭 có hai phiên âm Yêu (wai) và Yểu (yao)
  2. ^ Tăng Tử, Phi tướng: Hoằng Yểu chi trạng, diện vô kiến phu. (閎夭之狀,麵無見膚)
  3. ^ Tư Mã Thiên, Sử ký, Ân bản kỷ.
  4. ^ Tư Mã Thiên, Sử ký, Chu bản kỷ.

Liên kết ngoàiSửa đổi