Hoa Đông (华东; 華東) là từ dùng để chỉ khu vực miền Đông Trung Quốc. Đây là khu vực đồng bằng châu thổ của sông Dương Tử. Vùng này bao gồm 1 thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải và 6 tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây, và Phúc Kiến theo phân chia về mặt chính trị và kinh tế, vì vậy mà vùng Hoa Đông còn có tên gọi không chính thức là "6 tỉnh miền Đông" hoặc Hoa Đông lục tỉnh. Ngoài ra Đài Loan cũng đôi khi được đưa vào vùng này.

Hoa Đông
Vùng Hoa Đông

Không tính Đài Loan, các địa phương của miền Hoa Đông có tổng diện tích là trên 798 nghìn km vuông và dân số là 414.233.500 người tính đến hết năm 2019. Đây là 1 trong 2 vùng đóng góp tỉ trọng dân số và GDP cao nhất Trung Quốc cùng với vùng Trung Nam Trung Quốc.

Đơn vị hành chính cấp tỉnhSửa đổi

Tên tỉnh/thành phố Tỉnh lỵ Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Tỉ lệ đô thị hóa (%) (2019) Tổng sản phẩm GDP theo danh nghĩa (USD)[1] Tổng sản phẩm GDP theo sức mua (USD)[1] GDP trên đầu người theo danh nghĩa (USD)[1] GDP trên đầu người theo sức mua (USD)[1]
Thượng Hải Không 6.341 24,2814 88,1 553,1 1,091,09 22,799 44,975
Giang Tô Nam Kinh 102,600 80,70 70,61 1.444,25 2.849,06 17,918 35,347
Chiết Giang Hàng Châu 101,800 58,50 70,0 903,84 1.783,01 15,601 30,776
Sơn Đông Tế Nam 157,100 100,7021 61,51 1.030,79 2.032,24 10,242 20,204
An Huy Hợp Phì 139,400 63,659 55,81 538,00 1.061,31 8,479 16,727
Giang Tây Nam Xương 166,900 46,661 57,4 358,88 707,96 7,707 15,203
Phúc Kiến Phúc Châu 123,900 39,73 66,5 614,55 1.212,32 15,531 30,637

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b c d Tính theo tỷ giá 2019 và dân số giữa năm 2019