Mở trình đơn chính
Hoa Đông
Vùng Hoa Đông

Hoa Đông (华东; 華東) là từ chỉ miền Đông Trung Quốc. Đây là khu vực đồngbằng châu thổ của sông Dương Tử. Nó bao gồm các địa phương Thượng Hải, Giang TôChiết Giang, Sơn Đông, An Huy, Đài Loan, Giang Tây, và Phúc Kiến.

Tham khảoSửa đổi