Vùng Hoa Trung.

Hoa Trung là từ chỉ miền Trung Trung Quốc. Đây là khu vực nằm giữa hai con sông Hoàng HàDương Tử. Phía Bắc của khu vực này là vùng Hoa Bắc, phía Nam là vùng Hoa Nam, phía Đông là vùng Hoa Đông, phía TâyTứ Xuyên.

Tham khảoSửa đổi