#C8A2C8

Màu hoa cà còn gọi là màu hoa tử đinh hương do nó rất gần với màu hoa của hai loại cây này.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #C8A2C8
RGB  (r, g, b) = (200, 162, 200)
CMYK (c, m, y, k)  = (22, 36, 22, 0)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi