Hoa mai

trang định hướng Wikimedia

Hoa mai trong tiếng Việt có thể là:

  • Mai vàng (Ochna integerrima, Họ Mai vàng (Ochnaceae): Loại hoa Tết truyền thống ở miền Nam Việt Nam.
  • Hoa của Mơ ta (Prunus mume, họ Hoa hồng (Rosaceae): Một loài cây trồng làm cảnh và lấy quả ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và miền Bắc Việt Nam.

Ngoài ra, hoa mai còn có thể là hoa của một trong các loài thực vật sau

Xem thêm sửa