Sen

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoa sen)

Sen trong tiếng Việt có thể là:

  • Loài thực vật thủy sinh thuộc họ Nelumbonaceae, gồm:
  • Sen còn được gọi là Kim Liên, hay Liên Hoa (Làng Sen: Làng Kim Liên, Chùa Sen: Chùa Kim Liên)
  • Biểu tượng hoa sen trong Phật giáo.
  • Tên Nôm của làng Kim Liên thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An: làng Sen.
  • Họ người ở Bengal: Sen (họ người).
  • Con sen: Kẻ ở, người hầu hạ, người giúp việc.