Phúc Lão (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Hoklo)

Phúc Lão có thể mang một trong những ngữ nghĩa sau đây: