Holozoa là một nhóm sinh vật bao gồm động vật và các họ hàng đơn bào của chúng trừ nấm.[1][2][3][4] Holozoa cũng là tên gọi cũ của chi Tunicata Distaplia.[5]

Holozoa
Thời điểm hóa thạch: Ediacaran - Gần đây,
sponge tai voi cam, Agelas clathrodes, phía trước. Hai nhóm san hô phía sau: sea fan, Iciligorgia schrammi, và Plexaurella nutans.
Phân loại khoa học
Liên vực (superdomain)Neomura
Vực (domain)Eukarya
Nhánh Opisthokonta
(không phân hạng)Holozoa
Lang et al. 2002
subgroups

Vì Holozoa là một nhánh gồm tất cả các loài sinh vật có quan hệ gần với động vật hơn là nấm nên một số tác giả xem nó là nhóm cận ngành với Choanozoa, một nhóm bao gồm hầu hết các loài động vật Holozoa nhỏ.[6]

Sơ đồ nhánh

sửa
Opisthokonta  

Fungi

Nucleariida

Holozoa

Mesomycetozoa

Filozoa

Filasterea

Choanoflagellatea

Animalia

Chú thích

sửa
  1. ^ Aleshin VV, Konstantinova AV, Mikhailov KV, Nikitin MA, Petrov NB (2007). “Do we need many genes for phylogenetic inference?”. Biochemistry Mosc. 72 (12): 1313–23. doi:10.1134/S000629790712005X. PMID 18205615.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  2. ^ Lang BF, O'Kelly C, Nerad T, Gray MW, Burger G (2002). “The closest unicellular relatives of animals”. Curr. Biol. 12 (20): 1773–8. doi:10.1016/S0960-9822(02)01187-9. PMID 12401173.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ Shalchian-Tabrizi, Kamran; Minge, Marianne A.; Espelund, Mari; Orr, Russell; Ruden, Torgeir; Jakobsen, Kjetill S.; Cavalier-Smith, Thomas; Aramayo, Rodolfo (2008). Aramayo, Rodolfo (biên tập). “Multigene phylogeny of choanozoa and the origin of animals”. PLoS ONE. 3 (5): e2098. doi:10.1371/journal.pone.0002098. PMC 2346548. PMID 18461162.
  4. ^ Elias M, Archibald JM (2009). “The RJL family of small GTPases is an ancient eukaryotic invention probably functionally associated with the flagellar apparatus”. Gene. 442 (1–2): 63–72. doi:10.1016/j.gene.2009.04.011. PMID 19393304.
  5. ^ Tatiàn, Marcos; Antacli, Julieta Maria; Sahade, Ricardo (2005). “Ascidians (Tunicata, Ascidiacea): species distribution along the Scotia Arc”. Scientia Maria. 69 (suppl. 2): 205–214.
  6. ^ Steenkamp, Emma T.; Wright, Jane; Baldauf, Sandra L. (2006). “The Protistan Origins of Animals and Fungi”. Molecular Biology & Evolution. 23 (1): 93–106. doi:10.1093/molbev/msj011. PMID 16151185.

Tham khảo

sửa