Horcajo Medianero là một đô thị ở tỉnh Salamanca, phía tây Tây Ban Nha, cộng đồng tự trị Castile-Leon. Đô thị này có cự ly 48 kilômét so với thành phố tỉnh lỵ Salamanca và có dân số 329 người.

Địa lýSửa đổi

Đô thị này có diện tích 53.37 km².

Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao 1008 metres trên mực nước biển.

Mã số bưu chính là 37860.

Tham khảoSửa đổi