Horlivka (tiếng Ukraina: Горлівка) là một thành phố nằm trong tỉnh Donetsk của Ukraina. Thành phố Horlivka có diện tích 422 km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 292.350 người.

Tham khảoSửa đổi