Huân chương Chula Chom Klao

Huân chương Chula Chom Klao[1][2] (tiếng Anh: Order of Chula Chom Klao; tiếng Thái: เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า) là một tước hiệu của Thái Lan, được thành lập vào năm 1873 bởi Rama V để kỷ niệm Năm Thánh thứ 90 của Triều đại Chakri và mang tên ông (จุลจอมเกล้ Ch Chula Chom Klao). Màu hồng phản ánh màu sinh nhật thứ ba của Vua Rama V.. Đối với nhân viên công vụ Và đã trung thành với chế độ quân chủ trong một thời gian dài Trong đó, nhà vua có quyền ưu tiên ban các sắc lệnh hoàng gia.

Huân chương Chula Chom Klao
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Chula chom klao order.jpg
Trao bởi Thái Lan
LoạiTước hiệu
Ngày thành lậpNăm 1873
Trao chovới nhân viên công vụ Và đã trung thành với chế độ quân chủ trong một thời gian dài Trong đó, nhà vua có quyền ưu tiên ban các sắc lệnh hoàng gia
Tình trạngĐang trong quá trình hoàn thiện
Phân hạngĐại Thập tự
Thánh giá lớn
Tổng tư lệnh
Chỉ huy
Đồng hành lớn
Đồng hành
Đồng hành cơ sở
Hiệp sĩ
Thông tin khác
Bậc trênHuân chương chín viên đá quý
Bậc dướiHuân chương Ratana Varabhorn

Các lớp họcSửa đổi

  •   Đại Thập tự (ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ)
  •   Đại Chữ Thập (ปฐมจุลจอมเกล้า)
  •   Tổng tư lệnh (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
  •   Chỉ huy (ทุติยจุลจอมเกล้า)
  •   Đại Đồng hành (ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
  •   Đồng hành (ตติยจุลจอมเกล้า)
  •   Tiểu Đồng hành (ตติยานุจุลจอมเกล้า)
  •   Hiệp sĩ (จตุตถจุลจอมเกล้า)

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเพิ่มเติมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พระพุทธศักราช ๒๔๕๗, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ก, ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๓๘๑
  2. ^ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๒ (ฝ่ายใน), เล่ม ๑๐, ตอน ๓๒, ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๔๖