Huân chương Sao vàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Huân chương Sao vàng trong tiếng Việt có thể dùng để chỉ: