Huệ Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Huệ Hiếu Đế (chữ Hán: 惠孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa