Huỳnh Dương (荥阳市) Hán Việt: Huỳnh Dương thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Trịnh Châu (郑州市), tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 955 km2, dân số 621.800 người. Thị xã này có các đơn vị hành chính gồm 2 nhai đạo biện sự xứ, 9 trấn, 1 hương dân tộc. Thị xã này có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

Tham khảoSửa đổi