Đô thị Hudiksvall (Hudiksvalls kommun) là một đô thị nằm ở hạt Gävleborg, đông trung bộ Thụy Điển. Thủ phủ là thành phố Hudiksvall.

Hudiksvalls kommun
Hạt hạt Gävleborg
Tỉnh Hälsingland
Seat Hudiksvall
Diện tích
 • Tổng diện tích
 • Diện tích đất
thứ 35 trên 290
2.497 km²
Dân số
 • Total
thứ 61 trên 290
36.970 người
Mật độ
 • Tổng

15 người/km²
Website
Dân số đến thời điểm 2005

Đô thị hiện tại đã được lập năm 1971 khi thành phố Hudiksvall đã được hợp nhất với 4 đô thị nông nghiệp xung quanh. Các năm 1952 và 1965, các cuộc sáp nhập đã được thực hiện, giảm số lượng đơn vị hành chính trực thuộc đô thị này.

Các đơn vị trực thuộc Sửa đổi

Số liệu vào thời điểm năm 2000, từ Số liệu thống kê Thụy Điển

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi