Phái Hus (Czech: Husité hoặc Kališníci; "dân Chén Lễ") là một phong trào Kitô giáoVương quốc Bohemia theo những lời dạy của nhà cải cách Séc Jan Hus, (1369-1415) là người tiêu biểu nhất của phong trào kháng cách Bohemia và là một trong những nhà tiền bối của phong trào Cải cách Tin Lành. Phong trào chủ yếu về tôn giáo này đã được thúc đẩy bởi các vấn đề xã hội và tăng cường nhận thức quốc gia người Séc.

Painting of battle between mounted knights
Trận chiến giữa Hussite và chiến sĩ thập tự chinh; Jena Codex, thế kỷ 15

Sau khi công đồng Constance nhử Jan Hus với một lá thư bảo đảm thông hành an toàn, sau đó kết tội ông tội dị giáo và hỏa thiêu sống ông ta vào ngày 6 Tháng Bảy năm 1415 [1], các nhà Hussite khởi động cuộc chiến tranh Hussite (1420-1434) cho mục tiêu tôn giáo và chính trị của họ.

Chú thích sửa

  1. ^ Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford University Press 2005 ISBN 978-0-19-280290-3), article "Constance, Council of"