Huyết khối

trang định hướng Wikimedia

Huyết khối có thể là:

Y học

sửa