Huyền Thổ (Tiếng Hàn Hyeon - to, tiếng Quan Thoại: Xian - tu) là một trong 4 Quận của nhà Hán lập ra trên phần đất của người Triều Tiên. Tổng trấn của thành này là Dương Trình (Yangjeong) - Hoàng tử nước Kê Ma; thời trai trẻ từng là bạn thân thiết của Hoàng đế Kim Oa, sau đó đã phản bội lại dân tộc để làm tay sai cho ngoại bang.

Tham khảoSửa đổi