Huy (chữ Hán phồn thể:徽縣, chữ Hán giản thể: 徽县, bính âm: Huī Xiàn, âm Hán Việt: Huy huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2722 km², dân số năm 2004 là 210.000 người. Mã số hành chính của huyện Huy là 742300. Chính quyền huyện Huy đóng ở trấn Thành Quan. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 6 trấn, 12 hương.

  • Trấn: Thành Quan, Phù Gia, Giang Lạc, Nê Dương, Liễu Lâm, Gia Lăng.
  • Hương: hương dân tộc Hồi Đông Quan, Ngân Hạnh Thụ, Thủy Dương, Lật Xuyên, Du Long, Ma Duyên, Cao Kiều, Thái Bạch, Du Thụ, Vĩnh Ninh, Đại Hà và Ngu Quan.

Tham khảo Sửa đổi