Huy chương Leeuwenhoek

Huy chương Leeuwenhoek, được thiết lập năm 1877 bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoàng Gia Hà Lan, (KNAW), để vinh danh các nhà nhà chế tạo kính hiển vi ở thế kỷ 17 và 18 Antoni van Leeuwenhoek, được trao mỗi 10 năm cho các nhà khoa học được công nhận có đóng góp quan trọng cho ngành vi sinh học trong thế kỷ trước đó.

Huy chương Leeuwenhoek đến nay đã được trao cho:

NguồnSửa đổi

Royal Academy's website Van Leeuwenhoek Medal

Tham khảoSửa đổi