Huy chương Logan là một giải thưởng cao nhất của Hiệp hội địa chất Canada. Huy chương này được đặt theo tên Sir William Edmond Logan, nhà địa chất học nổi tiếng người Canada ở thế kỷ 19, và được trao hàng năm cho những người có thành tựu nổi bật trong khoa học Trái Đất ở Canada.

Các người đoạt huy chương Logan sửa

Chú thích sửa

Tham khảo sửa