Huy hiệu học là thuật ngữ gồm toàn diện về việc thiết kế, nghiên cứu, trưng bày huy hiệu, cũng như các lĩnh vực liên quan, như kì học, cùng với việc nghiên cứu về nghi lễ, cấp bậc, và phả hệ học.[1][2][3]

The German Hyghalmen Roll was made in the late 15th century and illustrates the German practice of repeating themes from the arms in the crest. (See Roll of arms).

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Arthur Charles Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, Dodge Publishing Company, New York (1909), reprinted by Bonanza Books, New York (1978), p. 1.
  2. ^ Stephen Friar, Ed. A Dictionary of Heraldry. (Harmony Books, New York: 1987), p. 183.
  3. ^ Webster's Third New International Dictionary, C. & G. Merriam Company, Cambridge, Massachusetts (1961).