Hy Mẫn Bá trong Tiếng Việtthụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Hy Mẫn Bá (僖愍伯) sửa

Danh sách Hy Mẫn Bá (僖敏伯) sửa

Xem thêm sửa