Hyđro sunfua

(đổi hướng từ Hydro sulfur)

Hyđro sunfuahợp chất hóa họccông thức H
2
S
. Nó là một loại khí hyđro chalcogenua không màu với mùi hôi đặc trưng của trứng thối. Nó rất độc, có tính ăn mòn và dễ cháy.[1]

Hyđro sunfua
Cấu trúc phân tử của hyđro sunfua
Cấu trúc phân tử của hyđro sunfua
Tổng quan
Danh pháp IUPAC Hydrogen sulfide, sulfane
Tên khác Hiđrô sunfua, sunfua hiđrô
Công thức phân tử H2S
Phân tử gam 34,082 g/mol
Biểu hiện Khí không màu
Số CAS [7783-06-4]
Thuộc tính
Tỷ trọngpha 1,363 g/L, khí
Độ hòa tan trong nước 2,5 g/L
Nhiệt độ nóng chảy {{{Nhiệt độ nóng chảy}}}
Điểm sôi -60,28 °C (212,87 K)
pKa {{{Hằng số điện ly axit}}}
pKb
Độ nhớt
Nguy hiểm
MSDS MSDS ngoài
Các nguy hiểm chính Cực độc
Dễ cháy
NFPA 704 Nfpa h4.pngNfpa f4.pngNfpa r0.png
Điểm bắt lửa -82,4 °C
Rủi ro/An toàn R: 12, 26, 50
S: 1/2, 9, 16, 36, 38, 45, 61
Số RTECS MX1225000
Trang dữ liệu bổ sung
Cấu trúc & thuộc tính n εr, v.v.
Dữ liệu nhiệt động lực Các trạng thái
rắn, lỏng, khí
Dữ liệu quang phổ UV, IR, NMR, MS
Các hợp chất liên quan
Các hợp chất tương tự Nước
Selenua hyđro
Teluarua hyđro
Các hợp chất liên quan natri sunfua
natri hiđrôsunfua, Dimetyl sunfua
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu
được lấy ở 25 °C, 100 kPa
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Hyđro sunfua thường được sản xuất từ sự phân hủy vi sinh vật của chất hữu cơ trong trường hợp không có khí oxy, chẳng hạn như trong đầm lầy và cống rãnh; quá trình này thường được gọi là quá trình phân hủy kỵ khí được thực hiện bởi các vi sinh vật khử sunfat. H
2
S
cũng xuất hiện trong khí núi lửa, khí tự nhiên và trong một số nguồn nước giếng.[2]thể con người tạo ra một lượng nhỏ H
2
S
và sử dụng nó như là một phân tử tín hiệu.[3]

Nhà hóa học người Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele được cho là đã phát hiện ra thành phần hóa học của hyđro sunfua vào năm 1777.

Tính chất hóa họcSửa đổi

Hydro sulfua đậm đặc hơn không khí một chút; hỗn hợp H
2
S
và không khí có thể phát nổ. Hydro sulfua cháy trong oxy với ngọn lửa màu xanh lam để tạo thành lưu huỳnh dioxit (SO
2
) và nước. Nói chung, hydro sunfua hoạt động như một chất khử, đặc biệt là với sự có mặt của bazơ, tạo thành ion SH-.

Ở nhiệt độ cao hoặc với sự có mặt của chất xúc tác, lưu huỳnh dioxit phản ứng với hydro sunfua để tạo thành lưu huỳnh nguyên tố và nước. Phản ứng này được khai thác trong quy trình Claus, một phương pháp công nghiệp quan trọng để loại bỏ hydro sunfua.

Hydro sulfua tan ít trong nước và hoạt động như một axit yếu (pKa   = =   6,9 trong 0,01-0.1 dung dịch mol / lít ở 18 °C), tạo ra ion hydrosulfua HS
(cũng viết SH
). Hydro sulfua và các dung dịch của nó là không màu. Khi tiếp xúc với không khí, nó từ từ bị oxy hóa tạo thành lưu huỳnh nguyên tố, không tan trong nước. Các anion sunfua S2−
không được hình thành trong dung dịch nước.[4]

Hydro sulfua phản ứng với các ion kim loại để tạo thành sunfua kim loại, không hòa tan, thường là chất rắn màu tối. Giấy acetate chì (II) được sử dụng để phát hiện hydro sunfua vì nó dễ dàng chuyển thành chì (II) sunfua, có màu đen. Xử lý sunfua kim loại bằng axit mạnh thường giải phóng hydro sunfua.

Ở áp suất trên 90 GPa (gigapascal), hydro sunfua trở thành chất dẫn điện như kim loại. Khi được làm mát dưới nhiệt độ tới hạn, pha áp suất cao này thể hiện tính siêu dẫn. Nhiệt độ tới hạn tăng theo áp suất, dao động từ 23   K ở 100 GPa đến 150   K ở mức 200 GPa.[5] Nếu hydro sunfua được điều áp ở nhiệt độ cao hơn, sau đó được làm mát, nhiệt độ tới hạn là 203 K (−70 °C), nhiệt độ tới hạn siêu dẫn cao nhất được chấp nhận vào năm 2015. Bằng cách thay thế một phần nhỏ lưu huỳnh bằng phốt pho và sử dụng áp suất thậm chí cao hơn, người ta đã dự đoán rằng có thể tăng nhiệt độ tới hạn lên trên 0 °C (273 K) và đạt được tính siêu dẫn ở nhiệt độ phòng.[6]

Tính axit yếuSửa đổi

Khí H2S tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfuahiđric rất yếu (yếu hơn axit H2CO3) với H+ + HS- K1= 6.10-8 và HS- H+ + S 2- K2=10-14

Tác dụng với các dung dịch kiềm tạo hai muối, muối trung hoà và muối axit:

H2S + 2NaOH -> Na2S + 2H2O
H2S + NaOH -> NaHS + H2O

Đặc biệt H2S tác dụng với các dung dịch muối cacbonat kim loại kiềm chỉ tạo ra muối hiđro cacbonat.

H2S + Na2CO3 -> NaHCO3 + NaHS

Tính khử mạnhSửa đổi

Trong axit H2S và các muối của nó (S có số oxi hoá -2) nên là chất khử mạnh. H2S cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt.

2H2S + 3O2 → 2 H2O + 2SO2

Nếu không cung cấp đủ không khí, H2S bị oxi hóa thành S. Clo có thể oxi hoá H2S thành H2SO4 (khi có nước).

4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8 HCl

H2S tác dụng với các kim loại kiềm tạo thành muối axit.

2H2S + 2K → 2KHS + H2

Còn với các kim loại khác thì tạo thành muối sunfua. H2S khan không tác dụng với Cu, Ag, Hg, nhưng khi có mặt hơi nước thì lại tác dụng khá nhanh làm cho bề mặt các kim loại này bị xám lại.

4 Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O

Các sunfuaSửa đổi

Muối sunfua của kim loại nhóm IA như Na2S, K2S tan trong nước và tác dụng với các axit HCl, H2SO4 sinh ra khí H2S. Muối sunfua của kim loại nặng như CuS, PbS.. không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4. Muối sunfua của một số kim loại còn lại như ZnS, FeS không tan trong nước nhưng tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 sinh ra khí H2S. Một số muối sunfua có màu đặc trưng như ZnS màu trắng (dùng làm màn huỳnh quang, ti vi.); CdS, As2S3 màu vàng; CuS, PbS, Ag2S, HgS màu đen. Dựa vào tính chất này để nhận biết muối sunfua.

Điều chếSửa đổi

Hydro sunfua thường thu được nhất khi tách khỏi khí chua, đây là khí tự nhiên có hàm lượng H
2
S
cao. Nó cũng có thể được sản xuất bằng cách xử lý hydro bằng lưu huỳnh nguyên tố nóng chảy ở khoảng 450 °C. Các hydrocarbon có thể phục vụ như một nguồn cung cấp hydro trong quá trình này.[7]

Vi khuẩn khử sunfat (giảm lưu huỳnh) tạo ra năng lượng có thể sử dụng trong điều kiện oxy thấp bằng cách sử dụng sunfat (lưu huỳnh nguyên tố) để oxy hóa các hợp chất hữu cơ hoặc hydro; điều này tạo ra hydro sunfua như một sản phẩm thải.

Một chế phẩm phòng thí nghiệm tiêu chuẩn là xử lý sắt sunfua bằng axit mạnh trong bình Kipp:

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

Để sử dụng trong phân tích vô cơ định tính, thioacetamide được sử dụng để điều chế H
2
S
:

CH3C(S)NH2 + H2O → CH3C(O)NH2 + H2S

Nhiều sunfua kim loại và phi kim, ví dụ nhôm sunfua, photpho pentasulfide, silic disulfide giải phóng hydro sunfua khi tiếp xúc với nước:[8]

6 H2O + Al2S3 → 3 H2S + 2 Al(OH)3

Khí này cũng được sản xuất bằng cách đun nóng lưu huỳnh với các hợp chất hữu cơ rắn và bằng cách giảm các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh bằng hydro.

Máy nước nóng có thể hỗ trợ chuyển đổi sulfat trong nước thành khí hydro sulfide. Điều này là do cung cấp một môi trường ấm áp bền vững cho vi khuẩn lưu huỳnh và duy trì phản ứng tương tác giữa sunfat trong nước và cực dương của máy nước nóng, thường được làm từ kim loại magiê.[9]

Sinh tổng hợp trong cơ thểSửa đổi

Hydro sunfua có thể được tạo ra trong các tế bào thông qua con đường enzyme hoặc không enzyme. H
2
S
trong cơ thể hoạt động như một phân tử tín hiệu khí được biết là có tác dụng ức chế Phức hợp IV của chuỗi vận chuyển điện tử ti thể làm giảm hiệu quả hoạt động tạo ATP và sinh hóa trong tế bào.[10] Ba enzyme được biết đến có tổng hợp H
2
S
: cystathionine-lyase (CSE), cystathionine-synthetase (CBS) và 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3-MST).[11] Những enzyme này đã được xác định trong một chiều rộng của các tế bào và mô sinh học, và hoạt động của chúng đã được quan sát thấy là do một số trạng thái bệnh gây ra.[12] Ngày càng rõ ràng rằng H
2
S
là một trung gian quan trọng của một loạt các chức năng tế bào trong sức khỏe và bệnh tật.[11] CBS và CSE là những người đề xuất chính của H
2
S
, theo con đường trans-sulfuration.[13] Những enzyme này được đặc trưng bởi sự chuyển một nguyên tử lưu huỳnh từ methionine sang serine để tạo thành một phân tử cystein.[13] 3-MST cũng góp phần vào việc sản xuất hydro sunfua bằng con đường dị hóa cystein.[12][13] Các axit amin trong chế độ ăn uống, chẳng hạn như methionine và cysteine đóng vai trò là chất nền chính cho quá trình chuyển hóa và trong sản xuất hydro sunfua. Hydrogen sulfide cũng có thể được tổng hợp bằng con đường không enzyme, có nguồn gốc từ các protein như ferredoxinprotein Rieske.[12]

Công dụngSửa đổi

Sản xuất lưu huỳnh, hợp chất vô cơ và sunfua kim loại kiềmSửa đổi

Công dụng chính của hydro sunfua là tiền chất của lưu huỳnh nguyên tố. Một số hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được sản xuất bằng hydro sunfua. Chúng bao gồm methanethiol, ethanethiolaxit thioglycolic.[7]

Khi kết hợp với các bazơ kim loại kiềm, hydro sunfua chuyển đổi thành hydrosulfide kiềm như natri hydrosulfuanatri sulfua:

H2S + NaOH → NaSH + H2O
NaSH + NaOH → Na2S + H2O

Các hợp chất này được sử dụng trong ngành công nghiệp làm giấy. Cụ thể, muối của SH - phá vỡ liên kết giữa các thành phần lignin và cellulose của bột giấy trong quy trình Kraft.[7]

Natri sunfua có thể đảo ngược khi có mặt axit biến thành hydrosulfua và hydro sulfua; nó cung cấp hydrosulfua trong các dung dịch hữu cơ và được sử dụng trong sản xuất thiophenol.[14]

Hóa phân tíchSửa đổi

Trong hơn một thế kỷ, hydro sunfua rất quan trọng trong hóa học phân tích trong phân tích vô cơ định tính các ion kim loại. Trong các phân tích này, các ion kim loại nặng (và phi kim) (ví dụ: Pb (II), Cu (II), Hg (II), As (III)) bị kết tủa từ dung dịch khi tiếp xúc với H
2
S
). Các thành phần của kết tủa sau đó lại phản ứng có chọn lọc với một số chất, và do đó được xác định.

Tiền chất của sunfua kim loạiSửa đổi

Như đã chỉ ra ở trên, nhiều ion kim loại phản ứng với hydro sunfua để tạo ra sunfua kim loại tương ứng. Chuyển đổi này được khai thác rộng rãi. Ví dụ, khí hoặc nước bị ô nhiễm bởi hydro sunfua có thể được làm sạch bằng kim loại, bằng cách tạo thành sunfua kim loại. Trong quá trình tinh chế quặng kim loại bằng phương pháp tuyển nổi, bột khoáng thường được xử lý bằng hydro sunfua để tăng cường sự phân tách. Các bộ phận kim loại đôi khi bị thụ động với hydro sunfua. Các chất xúc tác được sử dụng trong hydrodesulfurization được kích hoạt thường xuyên với hydro sulfide, và hoạt động của các chất xúc tác kim loại được sử dụng trong các bộ phận khác của nhà máy lọc dầu cũng được sửa đổi bằng hydro sulfua.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, A. (1997), Chemistry of the Elements (ấn bản 2), Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-3365-4Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 2. ^ “Hydrogen Sulphide In Well Water”. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2018.
 3. ^ Bos, E. M; Van Goor, H; Joles, J. A; Whiteman, M; Leuvenink, H. G (2015). “Hydrogen sulfide: Physiological properties and therapeutic potential in ischaemia”. British Journal of Pharmacology. 172 (6): 1479–1493. doi:10.1111/bph.12869. PMC 4369258. PMID 25091411.
 4. ^ May, P.M.; Batka, D.; Hefter, G.; Könignberger, E.; Rowland, D. (2018). “Goodbye to S2-”. Chem. Comm. 54 (16): 1980–1983. doi:10.1039/c8cc00187a. PMID 29404555.
 5. ^ A bot will complete this citation soon. Click here to jump the queue. MISSING LINK.. 
 6. ^ Cartlidge, Edwin (ngày 18 tháng 8 năm 2015). “Superconductivity record sparks wave of follow-up physics”. Nature. 524 (7565): 277. Bibcode:2015Natur.524..277C. doi:10.1038/nature.2015.18191. PMID 26289188.
 7. ^ a ă â Francois Pouliquen; Claude Blanc; Emmanuel Arretz; Ives Labat; Jacques Tournier-Lasserve; Alain Ladousse; Jean Nougayrede; Gérard Savin; Raoul Ivaldi (200). “Hydrogen Sulfide”. Ullmann's Encyclopedia of Chemical Industry. doi:10.1002/14356007.a13_467. ISBN 978-3527306732.
 8. ^ McPherson, William (1913). Laboratory manual. Boston: Ginn and Company. tr. 445.
 9. ^ “Why Does My Water Smell Like Rotten Eggs? Hydrogen Sulfide and Sulfur Bacteria in Well Water”. Minnesota Department of Health. Minnesota Department of Health. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2014.
 10. ^ T., Hancock, John (2017). Cell signalling . Oxford, United Kingdom. ISBN 9780199658480. OCLC 947925636.
 11. ^ a ă , ISBN 9783319181431 |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 12. ^ a ă â Kabil, Omer; Banerjee, Ruma (ngày 10 tháng 2 năm 2014). “Enzymology of H2S Biogenesis, Decay and Signaling”. Antioxidants & Redox Signaling. 20 (5): 770–782. doi:10.1089/ars.2013.5339. ISSN 1523-0864. PMC 3910450. PMID 23600844.
 13. ^ a ă â Kabil, Omer; Vitvitsky, Victor; Xie, Peter; Banerjee, Ruma (ngày 15 tháng 7 năm 2011). “The Quantitative Significance of the Transsulfuration Enzymes for H2S Production in Murine Tissues”. Antioxidants & Redox Signaling. 15 (2): 363–372. doi:10.1089/ars.2010.3781. ISSN 1523-0864. PMC 3118817. PMID 21254839.
 14. ^ Khazaei, A. (2012). “Synthesis of thiophenols using sodium sulfide in acidic media”. Synlett. 23 (13): 1893–1896. doi:10.1055/s-0032-1316557. Đã bỏ qua tham số không rõ |displayauthors= (gợi ý |display-authors=) (trợ giúp)

Liên kết ngoàiSửa đổi