Hypsiprymnodontidae là một họ động vật có vú trong bộ Hai răng cửa. Họ này được Collett miêu tả năm 1877.[1]

Hypsiprymnodontidae
Khoảng thời gian tồn tại: Oligocene–Recent
Hypsiprymnodon moschatus
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Mammalia
Phân thứ lớp: Marsupialia
Bộ: Diprotodontia
Phân bộ: Macropodiformes
Họ: Hypsiprymnodontidae
Collett, 1877
Subfamilies & genera

Phân loại sửa

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên msw3
  2. ^ Bates, H., Travouillon, K.J., Cooke, B., Beck, R. M. D., Hand, S. J., and Archer, M., 2014. Three new Miocene species of musky rat kangaroos (Hypsiprymnodontidae, Macropodoidea): description, phylogenetics and palaeoecology. Journal of Vertebrate Paleontology 34: 383-396.

Tham khảo sửa