I-đê-an nguyên tố

Trong đại số, i-đê-an nguyên tốtập con của vành thỏa mãn nhiều tính chất giống như là các số nguyên tố trong vành các số nguyên.

Giản đồ Hasse mô tả các i-đê-an nguyên tố của vành Các đỉnh màu tím là các i-đê-an nguyên tố.

I-đê-an nguyên tố trong các vành giao hoánSửa đổi

Một i-đê-an   của một vành giao hoán   được gọi là i-đê-an nguyên tố nếu nó có hai tính chất sau:[1][2]

 • Nếu    là hai phần tử của   sao cho tích   là phần tử của  , thì   là phẩn tử của   hoặc   là phần tử của  .
 •   không phải là toàn bộ vành  

Ví dụSửa đổi

 • Với   tập hợp các số chẵn là một i-đê-an nguyên tố, được ký hiệu là  .
 • Trong một vành  , một i-đê-an tối đại là một i-đê-an   tối đại theo quan hệ bao hàm trong tập hợp tất cả các i-đê-an thực sự của  , tức là   được chứa trong chính xác hai i-đê-an của  :   . Một i-đê-an tối đại thì là nguyên tố.[2]
 • Nếu   là một đa tạp trơn,   là vành các hàm thực trơn trên    là một điểm của   thì tập hợp tất cả các hàm trơn   với   tạo thành một i-đê-an tối đại, và do đó nguyên tố, của  .

Tính chấtSửa đổi

 • Một i-đê-an   của một vành   (có đơn vị) là nguyên tố khi và chỉ khi vành thương   là một miền nguyên. Nói riêng, một vành giao hoán là một miền nguyên khi và chỉ khi   là một i-đê-an nguyên tố.[1]
 • Tổng của hai i-đê-an nguyên tố không nhất thiết là nguyên tố. Ví dụ, vành   có các i-đê-an nguyên tố   . Tổng của chúng là   không phải là nguyên tốt:   nhưng hai thừa số của nó lại không nằm trong  .

I-đê-an nguyên tố trong các vành không giao hoánSửa đổi

Các i-đê-an hai phía nguyên tố trong một vành không giao hoán có thể được định nghĩa như sau:[3][4]: một i-đê-an (hai phía)   của một vành   (không nhất thiết giao hoán) được gọi là một i-đê-an nguyên tố nếu   và với mọi i-đê-an (hai phía)  , ta có:  .

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b Kaplansky (1970), tr. 1
 2. ^ a b Lang (2002), tr. 92
 3. ^ Lam (2001), tr. 165
 4. ^ Lưu ý rằng Lam sử dụng quy ước "ideal" có nghĩa là "two-sided ideal". Xem Lam (2001), tr. 3 (trong khi một số tác giả sử dụng quy ước "ideal" có nghĩa là "left ideal").

Thư mụcSửa đổi

 • Goodearl, K. R., Warfield, R. B., 2004, An Introduction to noncommutative Noetherian rings
 • Kaplansky, Irving, 1970, Commutative rings
 • Lam, T. Y., 2001, A first course in non commutative rings
 • Lang, Serge, 2002, Algebra

Liên kết ngoàiSửa đổi

 • Hazewinkel, Michiel biên tập (2001), “Prime ideal”, Bách khoa toàn thư Toán học, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4