ISO 3166-2:AE là chuẩn ISO định nghĩa mã địa lý. Nó là tập con của ISO 3166-2 áp dụng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Nó gồm cả bảy tiểu vương quốc.

Thư thông tinSửa đổi

Sửa đổi

AE-AZ Abu Zaby
AE-AJ 'Ajman
AE-FU Al Fujayrah
AE-SH Ash Shariqah
AE-DU Dubayy
AE-RK R'as al Khaymah
AE-UQ Umm al Qaywayn

Xem thêmSửa đổi

  • ISO 3166-1, bảng tham chiếu cho mã quốc gia
  • ISO 3166-2, bảng tham chiếu cho tất cả mã khu vực quốc gia

Tham khảoSửa đổi