Mở trình đơn chính

ITF có thể là viết tắt của:

  1. International Taekwon-Do Federation: Liên đoàn Taekwon-Do quốc tế
  2. International Tennis Federation: Liên đoàn quần vợt quốc tế